PROGRAMMA

Curriculum

In elk kind schuilt een uitvinder! Bij DOKWRK krijgen die uitvinders de ruimte om naar eigen inzicht en tempo te ‘klooien’ met techniek. Al doende ontwikkelen de kinderen inzicht en kennis. Het programma bij DOKWRK is gebouwd rondom de volgende thema’s:

  • Constructie en Mechanica
  • Elektronica
  • Robotica

We kijken hoe de interesse voor techniek zich bij de kinderen ontwikkelt en passen waar nodig het programma daarop aan. De kinderen worden ingedeeld op leeftijdscategorie en volgen twee dagen het programma. 

Voor deze opzet is gekozen omdat we werken met een jaarprogramma met daarin een opbouw waarmee kinderen stapsgewijs kennis maken met techniek. 

Leeftijd

Op maandag en dinsdag kunnen kinderen van 4 tot 8 jaar worden geplaatst. Op donderdag kinderen vanaf 8 jaar. Afhankelijk van de groepssamenstelling kan hier nog een verschuiving in plaatsvinden. Op woensdag en vrijdag is de groep gesloten.